අපව අමතන්න

සීමාසහිත ලිනි යිලිබාවෝ ගෘහස්ථ නිෂ්පාදන සමාගම.

ලිපිනය

අංක 534, මියාඕලිං ගම්මානය, ලොංෂෙන් පාර සහ ගොන්ගෙයි හතරවන පාර, ලන්ෂාන් ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, ලිනයි සිටි, ෂැන්ඩොං පළාත, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-15376080717
0086-15376088717
0086-19953937111

Whatsapp

0086-15376080717
0086-15376088717
0086-19953937111

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න